Podrobnosti záznamu

Název
    Radiolaria from cherts of the Kališčo Limestone Formation of the Manín unit (Butkov, West Carpathians)
Údaj o odpovědnosti
    Mária Peterčáková
Autor
    Peterčáková, Mária
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 2
Strany
    s. 155-169
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    křída-spodní
    Radiolaria
    Strážovská hornatina
    vápenec
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Butkov u Ladců
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Butkov
    Carpathians
    Cherts
    Formation
    Kališčo
    Limestone
    Manín
    Radiolaria
    Unit
    West
Abstrakt (česky)
   Článek je věnován prvnímu výskytu radiolarií ve spodnokřídových pelagických sedimentech manínské jednotky Západních Karpat. Radiolarie pocházejí z rohovců vápencového souvrství Kališčo, které bylo v minulosti stratigraficky studováno na základě amonitů a tintinnoidních organizmů. Radiolariové druhy charakterizují zónu Mirifusus chenodes (SCHAAF, 1984), která stratigraficky odpovídá nejsvrchnější části spodního hauterivu.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012