Podrobnosti záznamu

Název
    Radon in the geological basement of the Czech republic - radon risk maps
Další názvy
    Radon v geologickém podloží České republiky - mapy radonového indexu