Podrobnosti záznamu

Název
    Re-Os geochemie a geochronologie ranského gabro-peridotitového masívu, Český masív
Další názvy
    Re-Os geochemistry and geochronology of the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif, Czech Republic
Autor
    Ackerman, Lukáš
    Erban, Vojtěch
    Pašava, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Svazek/č.
    Roč. 44, č. podzim
Strany
    4
Rok
    2011
Výraz tezauru
    Re-Os geochemistry, Ni-Cu mineralization, Ransko
Klíčové slovo
    Český
    Gabro-peridotitového
    Geochemie
    Geochronologie
    Masív
    Masívu
    Ranského
    Re-Os
Abstrakt (česky)
   Ranský gabro-peridotitový masiv je silně diferenciovaná intruze obsahující drobná ložiska Ni-Cu rud vyvinutá zejména na kontaktu olivínem-bohatých hornin a gaber, v troktolitech a vzácněji též v gabrech a peridotitech. Všechny tyto horniny byly analyzovány na obsahy Re a Os a izotopické poměry Re-Os. Gabra a troktolity mají velmi nízké koncentrace Os (0,02 až 0,1 ppb), vysoké koncentrace Re (0,6 až 2,4 ppb) a tomu odpovídající vysoké poměry Re/Os. Horniny obsahující Ni-Cu mineralizaci obsahují vysoké koncentrace Re-Os a nízké Re/Os poměry. Izotopické poměry 187Os/188 Os poukazují na variabilní příměs pláštového a korového materiálu v Ni-Cu mineralizaci. Čtyři vybrané vzorky dávají Re-Os stáří 550 ? 49 Ma
Abstrakt (anglicky)
   Re-Os geochemistry and geochronology of the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif, Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014