Podrobnosti záznamu

Název
    Recent minerals in the Bedřichov water supply tunnel,in Jizera Mts. - An example of uranium release from the Jizera granite
Další názvy
    Novotvořené minerály v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách - příklad uvolňování uranu z jizerského granitu