Podrobnosti záznamu

Název
    Recentní sekundární minerály staročeského pásma v kutnohorském rudním revíru
Údaj o odpovědnosti
    František Novák
Další názvy
    Recent secondary minerals of Staročeské pásmo vein system in the Kutná Hora ore district (central Bohemia)
Autor
    Novák, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 109-117
Rok
    1999
Poznámky
    4 obr., 12 tab., 38 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    karbonáty
    krystalochemie
    kutnohorské krystalinikum
    minerály supergenní
    oxidy
    recent
    rudy Ag
    rudy Cu
    spektrometrie IR
    sulfáty
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kaňk (Kutná Hora, Česko)
Klíčové slovo
    Kutnohorském
    Minerály
    Pásma
    Recentní
    Revíru
    Rudním
    Sekundární
    Staročeského
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012