Podrobnosti záznamu

Název
    Relationship between natural radioactive elements (Th,U,K) and Triassic carbonate lithofacies in Hronicum and Silicium of Malé Karpaty Mts
Údaj o odpovědnosti
    Otília Lintnerová, Peter Masaryk, Vlastimil Kátlovský
Autor
    Kátlovský, Vlastimil
    Lintnerová, Otília
    Masaryk, Peter
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 3
Strany
    s. 275-294
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    gama-spektroskopie
    geochemie
    sedimenty karbonátové
    spektrometrie
    trias-střední
    trias-svrchní
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Malé Karpaty
Klíčové slovo
    Carbonate
    Elements
    Hronicum
    Karpaty
    Lithofacies
    Malé
    Mts
    Natural
    Radioactive
    Relationship
    Silicium
    Th,U,K
    Triassic
Abstrakt (česky)
   Studie potvrdila přímou závislost mezi Th a K a nerozpustným zbytkem, obsahy Th a K jsou u vzorků s vyšším nerozpustným zbytkem rozhodující pro celkovou gama-aktivitu. Naopak u vzorků s nízkým nerozpustným zbytkem převládá vliv uranu. Nejvyšší obsahy uranu má předútesová facie, kde se akumuluje materiál z různých faciálních zon.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012