Podrobnosti záznamu

Název
    Reliéf a geologické poměry
Autor
    Kirchner, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Čejč - Dějiny slovácké obce
Strany
    s. 10-16
Poznámky
    korekce: neodesláno do RIV
    Překlad názvu: Relief and geology
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Čejč village
    geology
    Moravian Slovakia
    relief
Klíčové slovo
    Geologické
    Poměry
    Reliéf
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá základními rysy reliéfu a geologickými poměry obce Čejč. Je charakterizován flyšový reliéf Ždánického lesa, Kyjovské pahorkatiny, Podrobně je popsána sníženina Čejčské kotliny a její vývoj.
Abstrakt (anglicky)
   Contribution describes basic features of relief and geology of Čejč village. Flysch relief of Ždánický les Forest and Kyjovská pahorkatina Hilly land are characterized. Depression of the Čejčská kotlina Basin is detailed described, especially its development.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012