Podrobnosti záznamu

Název
    Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk
Další názvy
    Relic of Cretaceous surf-gravels with redbrown loam in clefts of a lydite cliff at Minice-village
Autor
    Fediuk, František, 1929-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Strany
    s. 53-55
Rok
    1999
Poznámky
    2 fot., 2 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    Barrandien
    barva
    česká křídová pánev
    goethit
    hlína
    klif
    křída-svrchní
    minerály jílové
    proterozoikum
    silicity
    štěrk
    valoun
    vltavo-berounský faciální vývoj
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Minice (Mělník)
Klíčové slovo
    12-21
    12-23
    Buližníkového
    červenohnědou
    Hlínou
    Kamýku
    Kladno
    Kralupy
    Křídových
    Minic
    Příbojových
    Relikt
    Rozsedlinách
    štěrků
    Vltavou
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012