Podrobnosti záznamu

Název
    Representatives of the genus Mariopteris Zeiller in the saddle-seams member and Suchá member in the czechoslovak part of the upper silesian basin and correlation with the seams in Poland
Další názvy
    Mariopteridy sedlových a sušských vrstev čs. části Hornoslezské pánve a korelace s polským územím