Podrobnosti záznamu

Název
    Research of the classical paleontological locality "Luh" in the Cambrian of Skryje (Barrandian area, Czech Republic)
Další názvy
    Výzkum klasické paleontologické lokality "Luh" ve skryjském kambriu