Podrobnosti záznamu

Název
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
Další názvy
    Retrograde-metamorphic, hydrothermal alteration and dating of rocks of the uranium deposit Rožná (Stráž moldanubicum)
Autor
    Dobeš, Petr
    Kříbek, Bohdan
    Pašava, Jan
    Pudilová, Marta
    Žák, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2002
Zdrojový dokument - monografie
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí
Výraz tezauru
    hydrothermal alteration
    K/Ar dating of alteration products
    oxygen and hydrogen isotope study of silicates
    retrograde-metamorphic alteration
    Rožná
    Stráž moldanubicum
    uranium deposit
Klíčové slovo
    Alterace
    Datování
    Hornin
    Hydrotermální
    Ložisku
    Moldanubikum
    Retrográdně-metamorfní
    Rožná
    Strážecké
    Uranovém
Abstrakt (česky)
   Studium retrográdně-metamorfních a hydrotermálním alterací pomocí geochemických a izotopových (delta 18O, delta 2H) metod, datování produktů alterací metodou K/Ar
Abstrakt (anglicky)
   Geochemistry and isotopic (oxygen, hydrogen) study of retrograde-metamorphic and hydrothermal alteration of the rocks, radiometric dating (K/Ar method) of the alteration products
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012