Podrobnosti záznamu

Název
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severné od Brna
Další názvy
    Revision and stratigraphic position of the Tertiary sediments in depressions north of Brno
Autor
    Čtyroká , Jiřina
    Petrová, Pavla
    Vít, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
Svazek/č.
    Roč. 6, č. jaro
Strany
    1
Rok
    1999
Klíčové slovo
    Brna
    Depresích
    Revize
    Sedimentů
    Severné
    Stratigrafické
    Terciérních
    Zařazení
Abstrakt (česky)
   Zájmová oblast se nalézá na východním okraji Českého masívu na sever od Brna. Kromě kvartérních sedimentů se zde zachovaly i sedimenty neogenní. Jejich revize byla provedena v rámci mapování listu 24-322 Blansko. Sedimenty ottnangu byly převážněbezfosilní, ojediněle s křídovými redepozicemi. Mikrofauna karpatu představuje spíše mělčí prostředí sedimentace. Společenstva badenu jsou typická a velmi bohatá. Z odebraných vzorků byly rovněž zpracovány analýzy průsvitných těžkých minerálů.
Abstrakt (anglicky)
   Revision and stratigraphic position of the Tertiary sediments in depressions north of Brno
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014