Podrobnosti záznamu

Název
    River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif
Další názvy
    Terasy řek Vltavy a Labe a jejich implikace na historii tektonického zdvihu Českého masivu
Autor
    Bridgland, David
    Tyráček, Jaroslav
    Westaway, Rob
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Proceedings of the Geologists' Association
Svazek/č.
    Roč. 115, č. 2004
Strany
    24
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Bohemian Massif, Labe, Vltava, fluvial terraces, stratigraphy, tectonic movements
Klíčové slovo
    Bohemian
    Czech
    Elbe
    History
    Implications
    Labe
    Massif
    Republic
    River
    System
    Terraces
    Uplift
    Vltava
Abstrakt (česky)
   Terasové systémy Vltavy a Labe byly přehodnoceny z hlediska jejich morfostratigrafie. Biostratigrafická analyza ukázala četné analogie s interglaciálními faunami jižní Anglie a ČR.
Abstrakt (anglicky)
   The record of river terraces from the Vltava and Labe was reassessed. Analysis of the biostratigraphy reveals many similarities between interglacial faunas from southern England and the Czech Republic.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014