Podrobnosti záznamu

Název
    Rock Masiff Changes near the Margin of Subsidence Depression
Autor
    Doležalová, Hana
Konference
    Ph.D. Workshop 2007 (21.11.2007-21.11.2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Ph.D. Workshop 2007 Proceedings
Strany
    S. 14-17
Poznámky
    Překlad názvu: Změny horninového masívu v blízkosti okraje poklesové kotliny
    Rozsah: 4 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geodesy
    geophysics
    subsidence depression
Klíčové slovo
    Changes
    Depression
    Margin
    Masiff
    Near
    Rock
    Subsidence
Abstrakt (česky)
   Opakovaná geodetická a geofyzikální měření v blízkosti okraje vytvářející se poklesové kotliny ukazují na kolísání výšek nivelovaných bodů a na podstatné změny horninového masívu. Možnou příčinu těchto změn lze hledat nejen v probíhajících napěťo-deformačních změnách vlivem poddolování, ale rovněž v měnícím se režimu podzemní vody. Porovnání nivelovaných výškových změn s výškou hladiny podzemní vody ukazuje, že režim podzemní vody může být podstatnou příčinou povrchových výškových změn. Rovněž odporové anomálie, zjištěné při geofyzikálním měření, mohou být způsobeny změnou hydrogeologického režimu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012