Podrobnosti záznamu

Název
    Rod Lingulops (Lingulata, Brachiopoda) v siluru Barrandienu
Další názvy
    Genus Lingulops (Lingulata, Brachiopoda) in Silurian of the Barrandian