Podrobnosti záznamu

Název
    Role of initial relief in neotectonic reconstructions: selected examples from the Sudety Mountains, SW Poland
Další názvy
    Znaczenie rzezby inicjalnej w rekonstrukcjach neotektonicznych na wybranych przykladach z Sudetów