Podrobnosti záznamu

Název
    Roquesite from the Sn-W deposit of Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czechoslovakia)
Údaj o odpovědnosti
    František Novák, Jiří Jansa, Jiří David
Autor
    David, Jiří
    Jansa, Jiří
    Novák, František
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Vol. 66, no. 3
Strany
    s. 173-181
Rok
    1991
Poznámky
    4 tab., 2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    chemické vlastnosti
    diagram (práškový, Laueho)
    difrakce rentgenová
    distribuce prvků
    krušnohorský pluton
    minerály
    roquésit
    rudy W
    sulfidy a sulfosoli
Geografické jméno
    Cínovec
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Cínovec
    Czechoslovakia
    Deposit
    Hory
    Krušné
    Mts
    Roquesite
    Sn-W
Abstrakt (česky)
   Roquésit byl nalezen v křemenné žíle s kasiterit-wolframit-sulfidickou mineralizací mezi prvním a druhým patrem starého dolu v Cínovci. Tvoří inkluze a agregáty v galenitu a chalkozínu. Maximální rozměry dosahují až 2 mm, jeho optické vlastnosti se shodují s oficiálními údaji. Minerální asociace cínoveckého roquésitu odpovídá hydrotermálnímu mineralizačnímu typu kasiterit-wolframit-scheelit se sulfidy mědi, který je znám z ložisek Charrie a Vaulry ve Francii a Mount Pleasant v Kanadě
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012