Podrobnosti záznamu

Název
    Rozvoj větrné energetiky a cestovní ruch: hrozba či příležitost?
Autor
    Cetkovský, Stanislav
    Frantál, Bohumil
    Kučera, P.
    Kunc, J.
Konference
    Seminář k Mezinárodnímu roku Planety Země (11.09.2008-11.09.2008 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Seminář k "Mezinárodnímu roku planety Země"
Strany
    S. 121-129
Poznámky
    Projekt: KJB700860801, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Wind energy development and tourism: a threat or the possibility?
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Czech republic
    survey
    tourism
    wind energy
Klíčové slovo
    Cestovní
    Energetiky
    Hrozba
    Příležitost
    Rozvoj
    Ruch
    Větrné
Abstrakt (česky)
   Využívání tzv. čisté energie se stalo globální výzvou, která ovšem vzbuzuje značné kontroverze na lokální a regionální úrovni. Fenoménem, který názorově rozděluje českou laickou i odbornou veřejnost zřejmě nejvíce, se staly větrné elektrárny (VTE). Pro realizace projektů jejich výstavby je přitom klíčovou otázka sociální akceptace, jak ze strany residentů, tak i z pohledu jejich politické reprezentace a médií. V posledních dvou či třech letech se staly hlavními argumenty oponentů proti další výstavbě větrných parků vedle potenciálního vlivu na krajinný ráz a údajně škodlivého hluku točících se turbín spekulace o jejich negativním vlivu na cestovní ruch. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat, zhodnotit a empiricky ověřit možný vliv výstavby VTE na územní rozvoj cestovního ruchu na příkladu lokalit okolí přehrady Slezská Harta a oblastí v okolí Božího Daru a Kryštofových Hamrů (Krušné hory).
Abstrakt (anglicky)
   A plan to increase a share of energy production gained from renewable sources has been proclaimed and ratified in most of the European countries including the Czech Republic. The usage of so called clean energy has become a global challenge that raises big controversies on a local and regional level though. Wind turbines turned out to be the most controversial phenomenon for both the scientific and public community. Hereat a social acceptance (community acceptance and political acceptance) is the key question in the planning and realisation process. A potential impacts on landscape character, swirling turbines´ noise and speculations concerning potential negative impacts on tourism have become the main arguments of opposition in the last two three years.
   The aim of the paper is to analyze, evaluate and empirically verify a potential impact of the wind power developments on tourism on the example of localities of Slezská Harta (dam) and Boží Dar and Kryštofovy Hamry (Ore Mountains).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012