Podrobnosti záznamu

Název
    Rychlostní poměry ve slovenské části vídeňské pánve a jejím podloží
Údaj o odpovědnosti
    Josef Novák
Další názvy
    Elastic waves velocities in the Slovakian part of the Vienna basin and its basement
Autor
    Novák, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Svazek/č.
    Roč. 42, č. 2
Strany
    s. 59-81
Rok
    1997
Poznámky
    6 obr., 15 diagr., 4 tab., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Předmětová skupina
    miocén
    profil karotážní seizmický
    rychlost elastických vln
    seizmika reflexní
    vídeňská pánev
    vlastnosti fyzikální
    vlny elastické
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Slovensko
Klíčové slovo
    části
    Pánve
    Podloží
    Poměry
    Rychlostní
    Slovenské
    Vídeňské
Abstrakt (anglicky)
   The principal data about velocities of elastic waves in rocks of Slovakian part of the Vienna basin and its basement are given in the article. Velocities in different formations were acquired from seismic logging in 51 deep boreholes. Formation velocities are statistically evaluated and presented in graphs. Based on seismic logging and on results of 409 velocity analyses (Vnmo) the division of Slovakian part of the Vienna basin has been suggested
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012