Podrobnosti záznamu

Název
    Řešení nestacionárních úloh termopružnosti
Autor
    Kohut, Roman
Konference
    Moderní matematické metody v inženýrství/13. : 31.05.2004-02.06.2004 : Dolní Lomná, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
Strany
    s. 74-78
Poznámky
    Projekt: GA105/02/0492, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Solution of Nonstacionary Thermoelasticity Problems
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    finite element solution
    thermoelasticity
Klíčové slovo
    Nestacionárních
    Řešení
    Termopružnosti
    úloh
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá řešením nestacionárních úloh termopružnosti metodou konečných prvků. V každém časovém kroku řešíme soustavu rovnic sdruženými gradienty s předpodmíněním neúplnou faktorizací matice odvozené od původní matice soustavy (matice soustavy přestává být M-maticí pro malý časový krok). Časový krok je volen adaptivně. Jsou prezentovány výsledky numerických testů.
Abstrakt (anglicky)
   The paper deals with a finite element solution of transient thermoelasticity problems. For each time step the system of linear algebraic equations is solved using the conjugate gradient method preconditioned by incomplete factorization of the matrix derived from the original matrix. The time step is chosen adaptively. The results of numerical tests are presented.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012