Podrobnosti záznamu

Název
    S-wave splitting from records of local micro-earthquakes in West Bohemia/Vogtland: an indicator of complex crustal anisotropy
Autor
    Boušková, Alena
    Vavryčuk, Václav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geophysica et geodaetica
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 4
Strany
    s. 631-650
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA205/06/1780, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0216771
    Projekt: IAA300120801, GA AV ČR3cav_un_auth*0241180
    Překlad názvu: Štěpení S vln studované ze záznamů lokálních mikrozemětřesení v západních Čechách a v oblasti Vogtlandu: projev složité anizotropie zemské kůry
    Rozsah: 20 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    anisotropy
    earthquake swarm
    Earth's crust
    microearthquakes
    S-wave splitting
    stress field
    West Bohemian/Vogtland
Klíčové slovo
    Anisotropy
    Bohemia/Vogtland
    Complex
    Crustal
    Indicator
    Local
    Micro-earthquakes
    Records
    S-wave
    Splitting
    West
Abstrakt (česky)
   Většina polarizačních diagramů S vln lokálních mikrozemětřesení v západních Čechách a v oblasti Vogtlandu vykazuje štěpení S vln. Štěpené vlny jsou dobře čitelné, separované v čase, a polarizované v přibližně kolmých směrech v horizontální projekci. Obraz štěpení S vln na ohniskové kouli je závislý na poloze stanice, což ukazuje na přítomnost nehomogenit v anizotropii. Pro některé stanice je obraz štěpení S vln asymetrický vzhledem k vertikální ose, což je pravděpodobně způsobeno ukloněnými osami anizotropie. Složitý obraz anizotropie závisející též na poloze stanic je pravděpodobně způsoben komplikovanou anizotropní kůrou charakterizovanou různorodými geologickými strukturami. Prostorové změny anizotropie pravděpodobně odrážejí přítomnost rozličných typů anizotropních hormin v oblasti.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013