Podrobnosti záznamu

Název
    Sandstone Relief Geohazards and their Mitigation: Rock Fall Risk Management in the Bohemian Switzerland NP, Czech Republic
Další názvy
    Geohazardy v reliéfu v kvádrových pískovcích a jejich opatření k jejich snížení
Autor
    Vařilová, Zuzana
    Zvelebil, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Ferratia - Travaux scientifiques de Musee d´historie naturelle
Svazek/č.
    Roč. 44, č. prosinec
Strany
    5
Rok
    2005
Výraz tezauru
    sandstones, rock fall, risk evaluation and mitigation, monitoring,time-forecast of rockfall and early warning
Klíčové slovo
    Bohemian
    Czech
    Fall
    Geohazards
    Management
    Mitigation
    NP
    Relief
    Republic
    Risk
    Rock
    Sandstone
    Switzerland
Abstrakt (česky)
   V NP České Švýcarsko bylo více jak 900 měřickými místy instrumentováno 237 skalních objektů pro kontrolní sledování porušování jejich stability. Vzhledem k tomuto počtu je zde od roku 2002 budován moderní, na nejnovějších vědeckých a technických výsledcích založený Integrovaný systém (IS) pro efektivní a přírodě přátelský management rizik skalních řícení. Systém umožňuje rychlé, vysoce automatizované zpracovávání dat a on-line předávání relevantních dat koncovému uživateli ve snadno srozumitelné formě na Informačním webovém portálu a také formou havarijních SMS hlášení. Pro rigoroznější uchopení velmi komplexní dynamiky porušování skalního svahu implementuje tento IS teoreticko-metodickou základnu dynamiky komplexních systémů. Ta rovněž poskytuje základ pro kavalitativní změnu ve využívání počítačové techniky pro vysoce automatizové hdnocení dat, modelování rizikového procesu a včasná varování. Je uvedeno několik praktických příkladů úspěšného použití IS.
Abstrakt (anglicky)
   There are 327 monitored rock objects with more than 900 measuring sites on the territory of Bohemian Switzerland NP. Therefore a high-tech, scientifically challenging Integrated System (IS) of effective, nature-friendly management of rock fall risks has been under construction since 2002, there. Rapid processing and timely, on-line delivery of relevant, easy-to-understand information to an end-user through an information web portal and cellular phone emer-gency messages are the highlights of IS. Other ones are represented by implementation of complex dynamical systems knowledge and methods to provide more realistic and mathematically more rigorous grasping of very complex dynamics of rock slope stability failure. Those methods provide a basis for a qualitative step in implementation of computers for future highly automated run of data assessment, modelling and early warning modules of the system. Several successful case-histories have made those new tools very promising for the practi
   cal use.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014