Podrobnosti záznamu

Název
    Die Säugetiere aus dem Untermiozän von Tuchořice in Nordwestböhmen. I., Die fossilen Nashörner (Mammalia, Rhinocerotidae)
Údaj o odpovědnosti
    Kurt Heissig, Oldřich Fejfar
Autor
    Fejfar, Oldřich, 1931-
    Heissig, Kurt
Jazyk
    německy
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
Svazek/č.
    Jg. 63, Nr. 1
Rok
    2007
Poznámky
    7 obr., 47 tab., 12 pl.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B
Klasifikační znak
    599
Skupina konspektu
    56
Předmětová skupina
    kosti
    Mammalia
    miocén-spodní
    morfometrie
    nový taxon
    popis taxonů
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    Rhinocerotidae
    severočeská pánev
    vápenec
    zuby
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Tuchořice (Louny, Žatec)
Klíčové slovo
    Fossilen
    Mammalia
    Nashörner
    Nordwestböhmen
    Rhinocerotidae
    Säugetiere
    Tuchořice
    Untermiozän
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 1. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012