Podrobnosti záznamu

Název
    Scree and blocky formations in Northern and Central Bohemia: geologic and geomorphogic development
Autor
    Cílek, Václav
    Kirchner, Karel
    Máčka, Z.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Geographica Silesiana
Svazek/č.
    Roč. 2, č. 1
Strany
    s. 19-26
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Suťové a blokové akumulace v severních a středních Čechách: geologický a geomorfologický vývoj
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    aspect of Quaternary development
    Bohemian Middle Mountains
    cold and freezing screes
Klíčové slovo
    Blocky
    Bohemia
    Central
    Development
    Formations
    Geologic
    Geomorphogic
    Northern
    Scree
Abstrakt (česky)
   Příspěvek je věnován výsledkům výzkumů suťových a blokových akumulacím ve vybraných lokalitách Českého středohoří a středních Čech. Studené a podmrzající sutě vznikají na řadě lokalit působením specifických mikroklimatických podmínek.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012