Podrobnosti záznamu

Název
    Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod
Další názvy
    Self- organized flow and porosity in Bohemian Cretaceous Basin: Results of tracer tests and other methods
Autor
    Bruthans, Jiří
    Kamas, Jiří
    Mikuš, Petr
    Soukup, Jan
    Světlík, Daniel
    Zeman, Ondřej
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Svazek/č.
    Roč. 44, č. podzim
Strany
    6
Rok
    2011
Výraz tezauru
    Bohemian Cretacous Basin, tracer test, self-organized flow, conduit groundwater
Klíčové slovo
    české
    Dalších
    Křídové
    Metod
    Pánvi
    Pórozity
    Proudění
    Sebeorganizace
    Stopovacích
    Výsledky
    Zkoušek
Abstrakt (česky)
   V české křídové pánvi se vyskytuje řada příkladů sebeorganizovaného proudění podzemní vody a porozity. Část lze řadit do prostředí krasu, protože vznikly rozpouštěním, část je nekrasová a část je na pomezí výše uvedených dvou prostředí.
Abstrakt (anglicky)
   Self- organized flow and porosity in Bohemian Cretaceous Basin: Results of tracer tests and other methods
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014