Podrobnosti záznamu

Název
    Sedání povrchu výsypek SHR a problematika výstavby objektů na výsypkách
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Dykast, Oldřich Orlt
Další názvy
    Settling of the dump surfaces in the North Bohemian Brown-coal District and the problem of foundation engineering on dumps
Autor
    Dykast, Ivan
    Orlt, Oldřich
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 1
Strany
    s. 12-17
Rok
    1991
Poznámky
    2 obr., 1 tab., 6 diag.
Předmětová skupina
    ložiska pevných paliv
    průvodní jevy
    půda základová
    sedání
    severočeská pánev
    stabilitní výpočty
    stabilní výpočty
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Objektů
    Povrchu
    Problematika
    Sedání
    SHR
    Výstavby
    Výsypek
    Výsypkách
Abstrakt (česky)
   V článku se poukazuje na důležitost geodetických měření na povrchu výsypek s ohledem na pozdější využití těchto území pro stavební účely. Za příklad tohoto průzkumu byly využity výsledky měření na tělese Ervěnického koridoru. Pro rozvoj výstavby na výsypkách je nutný i rozvoj nových metod a technik hodnocení fyzikálního stavu těchto těles, nových metodik zlepšování základových půd a vývoj vhodných konstrukčních soustav
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012