Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev) (12-24 Praha)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Žítt, Čestmír Nekovařík, Lenka Hradecká, Bořivoj Záruba
Další názvy
    Sedimentation and faunal taphocoenoses in the late Cenomanian-early Turonian sequences near Brandýs nad Labem (Bohemian Cretaceous Basin)
Autor
    Hradecká, Lenka
    Nekovařík, Čestmír
    Záruba, Bořivoj
    Žítt, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Strany
    s. 114-115
Rok
    1998
Poznámky
    6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    Bivalvia
    cenoman
    cyklus sedimentační
    česká křídová pánev
    Foraminifera
    jizerský faciální vývoj
    konglomerát
    křída-svrchní
    sedimentace bioklastická
    sedimentace přílivová
    sedimenty fosfátové
    tafonomie
    turon
Geografické jméno
    Brandýs nad Labem (Praha-východ)
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    12-24
    Brandýsa
    Cenomanu
    česká
    Faunistické
    Křídová
    Labem
    Okolí
    Pánev
    Praha
    Sedimentace
    Spodním
    Svrchním
    Tafocenózy
    Turonu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012