Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
Údaj o odpovědnosti
    Stanislav Opluštil
Další názvy
    Sedimentation and paleogeography of the Radnice Member (Duckmantian/Bolsovian) in the Kladno partof the Kladno-Rakovník Basin
Autor
    Opluštil, Stanislav, 1962-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda
Svazek/č.
    Č. 102
Strany
    s. 1-83, 16 l. příl.
Rok
    2003
Poznámky
    40 obr. v textu, 11 obr. a 10 pl. v příl.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 78-83
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. Západočes. Muz. (Plzeň), Přír.
Klasifikační znak
    551.7
    552
Skupina konspektu
    55
    552
Předmětová skupina
    eroze
    jílovec
    karbon-svrchní
    kladensko-rakovnická pánev
    koluvium
    litofacie
    mapa izopachová
    mapa paleogeografická
    paleolimnologie
    paleoreliéf
    pánev sedimentační
    říční síť
    sedimentace deltová
    sedimentace fluviální
    sedimentace lakustrinní
    sedimenty klastické
    subsidence
    uhelná sloj
    uhlí
    vulkanismus
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    části
    Duckmant/bolsov
    Kladenské
    Kladensko-rakovnické
    Paleogeografie
    Pánve
    Radnických
    Sedimentace
    Vrstev
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012