Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentological study of the Lower Badenian clastic sediments on selected outcrops in the Moravian Gate
Další názvy
    SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány