Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimentologické a magneto-mineralogické studium nivních sedimentů na dolním toku řeky Doubravy
Autor
    Chadima, Martin
    Kadlec, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Bylany : varia .... 3
Strany
    s. 107-110
Poznámky
    Překlad názvu: Sedimentological investigation and mineralogical studies of magnetic mineral of flood plain deposits in lower reaches of the river Doubrava
    Rozsah: 3 s.
    Součástí podnázvu je označení pořadí sv.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Doubrava River (Czech Republic)
    flood plain deposits
    magnetic mineral
Klíčové slovo
    Dolním
    Doubravy
    Magneto-mineralogické
    Nivních
    řeky
    Sedimentologické
    Sedimentů
    Studium
    Toku
Abstrakt (česky)
   Při mineralogicko-sedimentologickém studiu byla pozornost soustředěna na nivní sedimenty holocenního stáří ukládané podél toku Doubravy ve formě agradačního valu, případně vyplňující fosilní opuštěné říční meandry. Detailně byly studovány dva profily. Prvním je přirozený odkryv v korytě Doubravy protékající Žehušickou oborou, druhý profil byl dočasně odkryt při stavbě čističky odpadních vod v Záboří.
Abstrakt (anglicky)
   Mineralogy of the Holocene flood sediments of the river Doubrava forming natural levee and filling meander cutoffs was studied. Two sections were investigated in detail. The first one is an outcrop in the river Doubrava bed running through the Žehušice game-park, the second section was temporarily exposed during construction of the sewage disposal plant at Záboří.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012