Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimenty gosauského typu pri Dobšinskej ladovej jaskyni : Námety na netradičnú interpretáciu
Údaj o odpovědnosti
    Dušan Hovorka, Peter Ivan, Rudolf Mock, Ladislav Rozložník, Ján Spišiak
Další názvy
    Sediments of Gossau type near the Dobšiná Ice Cave: ideas for their non-traditional interpretation
Autor
    Hovorka, Dušan
    Ivan, Peter
    Mock, Rudolf
    Rozložník, Ladislav
    Spišiak, Ján
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 6
Strany
    s. 519-525
Rok
    1990
Poznámky
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    jeskyně
    litologie
    mesozoikum
    sedimentologie
    sedimenty gosauského typu
    sedimenty mořské
    Slovenský ráj
    tektonika
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Dobšinská Ladová Jaskyňa
Klíčové slovo
    Dobšinskej
    Gosauského
    Interpretáciu
    Jaskyni
    Ladovej
    Námety
    Netradičnú
    Pri
    Sedimenty
    Typu
Abstrakt (česky)
   Na základě studia valounů z konglomerátů pestrého souvrství gosauského typu v širším okolí Dobšinské L'adové Jeskyně byly vyčleněny 2 typy polymiktních konglomerátů. Pro 1. typ je charakteristická převaha triasových karbonátů, pro 2.typ převaha serpentinizovaných ultrabazitů nad různými typy gaber, bazických i acidních vulkanitů a radiolaritů. Zdrojem valounů tohoto typu bylo území se složitým geologickým a tektonickým vývojem se zbytky rozsáhlé formace vystupující z podloží mesozoika. Stále více argumentů podporuje názor, že příkrovy silicika pocházejí z laramského období, resp. se v tomto období formovaly
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012