Podrobnosti záznamu

Název
    Seismicita Hornoslezské pánve a virtuální síť Geofyzikálního ústavu
Autor
    Růžek, Bohuslav
    Zedník, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 6, 2-4
Strany
    s. 343-346
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Seismicity of the Upper Silesian Basin and virtual network of the Geophysical Institute
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    seismological stations
    Upper Silesian Basin
    virtual network
Klíčové slovo
    Geofyzikálního
    Hornoslezské
    Pánve
    Seismicita
    Síť
    ústavu
    Virtuální
Abstrakt (česky)
   Je studována seismicita Hornoslezské pánve, tak jak byla sledována regionálními seismickými stanicemi ve střední Evropě v letech 1998-2005. Seismické stanice virtuální sítě Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky jsou využívány pro lokaci událostí vyvolaných důlní činností a tektonických zemětřesení v regionu.
Abstrakt (anglicky)
   Seismicity of the Upper Silesian Basin, as it is seen by regional seismic stations in central Europe in 1998-2005 is studied. Seismological stations of the virtual network of the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic in Prague are used for the location of mining induced events and tectonic earthquakes in the region.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013