Podrobnosti záznamu

Název
    Seismogenic zones in the eastern Alpine-Western Carpathian-Pannonian junction area
Údaj o odpovědnosti
    Ján Šefara, Michal Kováč, Dušan Plašienka, Martin Šujan
Další názvy
    New Trends in Geomagnetism-Palaeo, Rock and Environmental Magnetism (Variant.)
Autor
    Kováč, Michal, 1952-
    Plašienka, Dušan
    Šefara, Ján
    Šujan, Martin
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 49, no. 4
Strany
    p. 247-260
Rok
    1998
Poznámky
    13 obr., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Předmětová skupina
    kůra zemská
    mapa geofyzikální
    měření magnetotelurické
    neotektonika
    reaktivace tektonická
    riziko seizmické
    sutura
    tepelný tok
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
    zdroj seizmicity
    zemětřesení
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Maďarsko
    Polsko
    Rakousko
    Slovensko
Klíčové slovo
    Alpine-Western
    Area
    Carpathian-Pannonian
    Eastern
    Junction
    Seismogenic
    Zones
Abstrakt (anglicky)
   The newly-defined seismogenic zones in the Alpine-Carpathian-Pannonian (ALCAPA) junction area are correlated with: (1) Paleoalpine deep-seated suture zones, either oceanic or intracontinental, (2) Neoalpine wrench-fault zones following some sutures, and (3) original thrust planes reactivated as low-angle extensional normal faults. 1-The principal West-Carpathian Paleoalpine sutures, from north to south, are: the Penninic-Vahic oceanic suture originated during the Late Creataceous, the Čertovica intracontinental suture between the Tatric and Veporic thick-skinned sheets locked some 90 Ma ago, and the Meliatic oceanic suture formed in the Late Jurassic, closely related to the Igal-Bükk Zone. These suture zones were partly reactived during the Late Tertiary and represent weakened zones in the modern upper crust. The concentration of important earthquake correlates well with these weakened belts which serves as a base for the new seismogenic model of the area.
   2-The most important wrench fault zone is situated between the Eastern Alps and Western Carpathians. It reflects the Miocene extrusion of the ALCAPA lithospheric fragment from the Alpine domain as its northwestern boundary. The NE-SW trending wrench fault zone is represented by the Mur-Mürz-Leitha and Považie fault systems. The zone is well expressed by flower structures in many seismic lines. 3-The Miocene back-arc extension driven by the subduction pull in front of the Carpathian orogen and mantle updoming in the Pannonian domain reactivated original Paleoalpine thrusts as crustal detachment planes. In the Danube Basin area, these are accompanied by numerous important faults visible in seismic sections, e.g. the Répce, Rába, Sládkovičovo and Mojmírovce fault systems. The extension regime consequences of the core-mountains uplift during isostatic inversion from the Pliocene are visible in seismic 2T-along the Čertovica Zone as strong reflector branches.
   They represent former suture rejuvenated into younger low angle normal faults
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012