Podrobnosti záznamu

Název
    Seismologické monitorování přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
Další názvy
    Seismological Monitoring of the Dlouhé Stráně Pumped-Storage Power Plant
Autor
    Pazdírková, Jana
    Sýkorová, Zdeňka
    Špaček, Petr
    Švancara, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů
Svazek/č.
    Roč. 3, č. 2
Strany
    5
Rok
    2003
Výraz tezauru
    pumped-storage power plant Dlouhé Stráně
    seismology
Klíčové slovo
    Dlouhé
    Elektrárny
    Monitorování
    Přečerpávací
    Seismologické
    Stráně
    Vodní
Abstrakt (česky)
   Seismologickým mitorováním v okolí přečerpávací stanice Dlouhé Stráně bylo v roce 2001 zaregistrováno 128 lokálních tektonických jevů s lokálním magnitudem do 1.4 a 66 z nich bylo lokalizováno.
Abstrakt (anglicky)
   In the year 2001 was registered 128 local tectonic events with local magnitudes to 1.4 and 66 of them were localized. The activity of NW-SE and NNW-SSE striking fault systems is assessed considering the focal mechanisms, maximum stress orientation and geomorfology.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012