Podrobnosti záznamu

Název
    Seismologický informační display pro jadernou elektrárnu Temelín
Další názvy
    Seismological information display for NPP Temelín
Autor
    Hanžlová, Romana
    Nehybka, Vladimír
    Pazdírková, Jana
    Sýkorová, Zdeňka
    Zachovalová, Kateřina
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů
Svazek/č.
    Roč. 3, č. 2
Strany
    4
Rok
    2003
Výraz tezauru
    NPP Temelín
    seismology
Klíčové slovo
    Display
    Elektrárnu
    Informační
    Jadernou
    Seismologický
    Temelín
Abstrakt (česky)
   Na žádost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost byl uveden do provozu tzv. seismologický informační display. Jeho účelem je operativní poskytování informací o výsledcích seismologického monitorování v šírším okolí JETE, o projevech alpských zemětřesení v jižních Čechách a jejich dopadech na lokalitu JETE.
Abstrakt (anglicky)
   Seismological Information Display for NPP Temelín provide quick information for the public about earthquakes in the vicinity of the NPP Temelín and the Alps region and about their impact on the Temelín locality.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012