Podrobnosti záznamu

Název
    Seizmická tomografie
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Bláha, Jiří Kottas, Jan Sochor
Další názvy
    Seismic tomography
Autor
    Bláha, Pavel
    Kottas, Jiří
    Sochor, Jan
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 10
Strany
    s. 298-301
Rok
    1991
Poznámky
    7 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    interpretace dat
    metody průzkumu
    seizmická tomografie
    seizmika
Klíčové slovo
    Seizmická
    Tomografie
Abstrakt (česky)
   Seizmická tomografie je novou dokonalejší metodou zpracování seizmických dat. V článku je popsába historie programovaného zpracování v podniku Geotest Ostrava. Jsou sledovány především matematické aspejty tomografického zpracování seizmických dat. Proti klasickým předpokladům je možné je provádět nejn v modifikaci vrt - vrt, ale i v modifikaci vrt - profil. Úspěšné výsledky přineslo i měření v systému povrch - povrch (nepodélné střílení). Tímto způsobem je možné docílit lepšího popisu zkoumaného horninotvorného protředí, než při použití klasických metod průzkumu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012