Podrobnosti záznamu

Název
    Sekery ze železné rudy z Oderské brány
Další názvy
    The axes made of iron ore from the region of Odry Gate
Autor
    Grepl, Eman
    Janák, Vratislav
    Přichystal, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník "K poctě Vladimíru Podborskému" (E. Kazdová, Z. Měřínský, K. Šabatová eds.)
Strany
    7
Poznámky
    Akce: 2004 ; Brno
Výraz tezauru
    axes
    Eneolithic
    iron ores
    Lahn-Dill type
Klíčové slovo
    Brány
    Oderské
    Rudy
    Sekery
    železné
Abstrakt (česky)
   Jsou popsány dvě eneolitické sekery zhotovené ze železných rud - hematitu a limonitizovaného hematitu. Jejich zdrojem byly nejspíš železné rudy typu Lahn-Dill devonského stáří, které pocházejí z blízkého šternbersko-hornobenešovského pruhu v Nízkém Jeseníku.
Abstrakt (anglicky)
   There are described two Eneolithic axes made of iron ores: hematite and limonitized hematite. Their sources are probably Devonian iron ore deposits of Lahn-Dill type that can be found in the near Šternberk - Horní Benešov belt, Nízký Jeseník Upland.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012