Podrobnosti záznamu

Název
    Sekundárne kvarcity a Al-metasomatity Vihorlatu
Údaj o odpovědnosti
    Zoltán Bacsó, Ján Derco, Pavol Bačo
Další názvy
    High-silica and alumo-metasomatic rocks of the Vihorlat Mts.,Eastern Slovakia.
Autor
    Bacsó, Zoltán
    Bačo, Pavol
    Derco, Ján
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 6
Strany
    s. 539-546
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    kvarcit
    ložisko vulkanogenní
    metasomatóza
    neovulkanity východního Slovenska
    topaz
    žáruvzdornost
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Vihorlat
Klíčové slovo
    Al-metasomatity
    Kvarcity
    Sekundárne
    Vihorlatu
Abstrakt (česky)
   Jsou popsána tělesa sekundárních kvarcitů - Al-metasomatitů, která se vyskytují v centrálních částech kráteru andezitového stratovulkánu a v jeho parazitických kráterech v pohoří Vihorlat. Jsou to jemnozrnné horniny, tvořené hlavně křemenem a topazem. Tělesa vytvořená na kontaktech dioritového porfyritu mají pestřejší minerální složení. Byl zjištěn m.j. andaluzit, hydroslída, diaspor, korund a turmalín. Laboratorní zkoušky potvrdily ohnivzdornost suroviny po vypálení. Jako vedlejší produkt lze získávat fluorid křemičitý a amoniak.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012