Podrobnosti záznamu

Název
    Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno-Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic
Autor
    Bek, Jiří
    Drábková, Jana
    Libertín, Milan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Review of Palaeobotany and Palynology
Svazek/č.
    Roč. 155, č. 3-4
Strany
    15
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Selaginella, herbaceous lycopsids, in situ spores, Cirratriradites,Triangulatisporites, Pennsylvanian
Klíčové slovo
    Basin
    Bolsovian
    Compression
    Czech
    Herbaceous
    Kladno-Rakovník
    Labutae
    Lycopsid
    New
    Nov
    Republic
    Selaginella
    Sp
    Spores
Abstrakt (anglicky)
   A new herbaceous lycopsid, compression species, Selaginella labutae, sp. nov., is described from the Libušín Mine, near Kladno, Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic. The characterization is based on macroscopic observations and the study of in situ spores. The stratigraphic position of the type material is the Radnice Member, Bolsovian, Pennsylvanian. Strobili of S. labutae are the smallest known herbaceous lycopsid cones.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014