Podrobnosti záznamu

Název
    Sequence stratigraphic model for the Lower Miocene deposits of the Carpathian Foredeep in South Moravia (Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Slavomír Nehyba
Další názvy
    International Conference Carpathian Foredeep Basin - Its evolution and mineral resources, Kraków, 17.-18.9.1999 - Abstracts (Variant.)
Autor
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Biuletyn państwowego instytutu geologicznego
Svazek/č.
    Vol. 387
Strany
    p. 142-144
Rok
    1999
Poznámky
    4 bibl.
    Zkr. název ser.: Biul. Państw. Inst. geol.
Předmětová skupina
    cyklus sedimentační
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén-spodní
    oblast snosová
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Carpathian
    Czech
    Deposits
    Foredeep
    Lower
    Miocene
    Model
    Moravia
    Republic
    Sequence
    South
    Stratigraphic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012