Podrobnosti záznamu

Název
    Sequence stratigraphy and depositional environments of the Sarmatian sediments in the NW part of the Vienna Basin: Moravian Central Depression, Czech Republic
Další názvy
    Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika