Podrobnosti záznamu

Název
    Sestavení a vydání radiometrické mapy České republiky 1:500 000
Údaj o odpovědnosti
    Magdalena Manová, Milan Matolín, Petr Prokop, Petr Rambousek
Další názvy
    The radiometric map of CR 1:500,000 compiled and edited
Autor
    Manová, Magdalena
    Matolín, Milan
    Prokop, Petr
    Rambousek, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 70, č. 4
Strany
    s. 91-95
Rok
    1995
Poznámky
    2 obr., 11 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    Český masiv
    geologie regionální
    interpretace dat
    mapa geofyzikální
    radioaktivní vlastnosti hornin
    radiometrie
Předmětová kategorie
    mapa radiometrická
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    1:500
    000
    České
    Mapy
    Radiometrické
    Republiky
    Sestavení
    Vydání
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012