Podrobnosti záznamu

Název
    Settlement problems in the Czech borderland
Autor
    Dvořák, Petr
    Nováková, Eva
    Vaishar, Antonín
    Zapletalová, Jana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geografický časopis
Svazek/č.
    Roč. 60, č. 3
Strany
    s. 241-253
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: 2D06001, GA MŠk
    Překlad názvu: Problémy osídlení v českém pohraničí
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    borderland
    education
    micro-regions
    social infrastructure
Klíčové slovo
    Borderland
    Czech
    Problems
    Settlement
Abstrakt (česky)
   Příspěvek pojednává o pohraničních regionech České republiky. Bylo vyčleněno 110 mikroregionů. Urbanizovaná část pohraničí byla vyloučena. Pro analýzu bylo využito následujících indikátorů: populační vývoj mezi cenzy 1991 a 2001, index stáří, podíl osob s pomaturitním vzděláním, národnostní struktura, podíl osob zaměstnaných v primárním sektoru, podíl bytů postavených po roce 1945, podíl neobydlených bytů, vybavenost sociální a technickou infrastrukturou, nezaměstnanost. Za hlavní problém pohraničních mikroregionů byla označena špatná kvalifikační struktura, což je úzce spojeno s vybaveností sociální infrastrukturou. Za nejproblematičtější jsou považovány mikroregiony s centry menšími než 2500 obyvatel.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012