Podrobnosti záznamu

Název
    The Seventh GEOCHIM/UNESCO/SGA Postgraduate certificated training courses in geochemical exploration methods and their environmental applications - Prague and Dolni Rozinka, Czech Republic, September 5-10, 2005
Další názvy
    Sedmý ročník postgraduálního certifikovaného kurzu GEOCHIM/UNESCO/SGA na téma geochemické metody prospekce a jejich environmentální aplikace - Praha a Dolní Rožínka, ČR, 5-10. září 2005
Autor
    Pašava, Jan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Episodes
Svazek/č.
    Roč. 29, č. 1
Strany
    1
Rok
    2006
Výraz tezauru
    GEOCHIM/UNESCO/SGA, postgraduate course, geochemical exploration methods, environmental applications
Klíčové slovo
    5-10
    2005
    Applications
    Certificated
    Courses
    Czech
    Dolni
    Environmental
    Exploration
    Geochemical
    GEOCHIM/UNESCO/SGA
    Methods
    Postgraduate
    Prague
    Republic
    Rozinka
    September
    Seventh
    Training
Abstrakt (česky)
   Popis aktivit a výsledků postgraduálního certifikovaného kurzu GEOCHIM/UNESCO/SGA, který je zaměřen na geochemické metody prospekce a jejich environmentální aplikace
Abstrakt (anglicky)
   Description and results of activities of the 7th GEOCHIM/UNESCO/SGA postgraduate certificated course on geochemical exploration methods and their environmental applications
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014