Podrobnosti záznamu

Název
    Several notes to the functional morphology of trinucleid trilobites
Další názvy
    Několik poznámek k funkční morfologii trinucleidních trilobitů