Podrobnosti záznamu

Název
    Sezónní a dlouhodobé trendy ve vývoji složení důlních vod.
Další názvy
    Seasonal and long term trends in mine water composition
Autor
    Jež, Jiří
    Kopřiva, Antonín
    Zeman, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Geochémia 2004
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2004 ; Bratislava
Výraz tezauru
    composition
    long term
    mine water
    trend
Klíčové slovo
    Dlouhodobé
    Důlních
    Sezónní
    Složení
    Trendy
    Vod
    Vývoji
Abstrakt (česky)
   Obecné schéma procesů oxidačního a redukčního rozpouštění minerálů při změně režimu podzemních vod je příčinou podobného chování důlních vod bez ohledu na typ a geologickou pozici ložiska. Analýza dlouhodobých a sezónních trendů změn koncentrací umožňuje stano-vit trendy, které jsou pro dané ložisko a danou složku.
Abstrakt (anglicky)
   Obecné schéma procesů oxidačního a redukčního rozpouštění minerálů při změně režimu podzemních vod je příčinou podobného chování důlních vod bez ohledu na typ a geologickou pozici ložiska. Analýza dlouhodobých a sezónních trendů změn koncentrací umožňuje stano-vit trendy, které jsou pro dané ložisko a danou složku.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012