Podrobnosti záznamu

Název
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR
Další názvy
    Seasonal and long term evolution of mine water in flooded mine in CR
Autor
    Zeman, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce
Strany
    2
Poznámky
    Akce: 2005 ; Slavonice
Výraz tezauru
    environment
    flooded mine
    geochemistry
    mine water
    trend
Klíčové slovo
    ČR
    Dlouhodobý
    Dolů
    Důlních
    Sezónní
    Vod
    Vývoj
    Zatopených
Abstrakt (česky)
   Obecné schéma procesů oxidačního a redukčního rozpouštění minerálů při změně režimu podzemních vod je příčinou podobného chování důlních vod bez ohledu na typ a geologickou pozici ložiska. Analýza dlouhodo-bých a sezónních trendů změn koncentrací umožňuje stanovit trendy, které jsou charakteristické pro dané ložisko a danou složku.
Abstrakt (anglicky)
   Obecné schéma procesů oxidačního a redukčního rozpouštění minerálů při změně režimu podzemních vod je příčinou podobného chování důlních vod bez ohledu na typ a geologickou pozici ložiska. Analýza dlouhodo-bých a sezónních trendů změn koncentrací umožňuje stanovit trendy, které jsou charakteristické pro dané ložisko a danou složku.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012