Podrobnosti záznamu

Název
    Shear zones, their manifestations [arcs and some transversal rifts] in the West Carpathians
Další názvy
    Strižné zóny, ich prejavy (oblúky a niektoré priečne prelomy) v Západných Karpatoch