Podrobnosti záznamu

Název
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi
Další názvy
    Silicification of Korycany Member in Police Basin (Czech Republic)
Autor
    Čáp, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. září
Strany
    6
Rok
    2007
Výraz tezauru
    silicification, spongolites, cherts, Cretaceous, Korycany member, Police Basin
Klíčové slovo
    Korycanských
    Pánvi
    Polické
    Silicifikace
    Vrstev
Abstrakt (česky)
   'Rohovcové souvrství' svrchního cenomanu v polické pánvi je tvořeno zejména prachovci, které jsou slabě silicifikovány (obah produktů silicifikace do 5 %). V některých případech vznikaly rohovce s obsahem SiO2 nad 50 % (bez klastického křemene). Přítomnost glaukonitu zabraňuje migraci a krystalizaci Si-gelů, avšak čásečná silicifikace nezabraňovala vzniku novotvořeného glaukonitu. Migrace Si-gelů neprostupovala do nadložního glaukonitového horizontu na bázi turonu. Ke vzniku 'rohovcového souvrství' v polické pánvi docházelo v důsledku masového rozvoje silicispongií.
Abstrakt (anglicky)
   Silicification of Korycany Member in Police Basin (Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014