Podrobnosti záznamu

Název
    Silicifikované mikrofosilie z neoproterozických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Kokořínsko
Autor
    Stárková, M.
    Vavrdová, Milada
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2008, -
Strany
    s. 133-135
Rok
    2009
Poznámky
    Překlad názvu: Silicifed microbiota of the neoproterozoic silicites of the Teplá-Barrandian area near the southeast margin of the Landscape Protected Area of Křivoklát in the Czech Republic
    Rozsah: 3 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    cyanobacteria
    Neoproterozoic black silicites
    silicified microbiota
Klíčové slovo
    CHKO
    Jihovýchodním
    Kokořínsko
    Mikrofosilie
    Neoproterozických
    Okraji
    Silicifikované
    Silicitů
    Tepelsko-barrandienské
    Zóny
Abstrakt (česky)
   Tmavošedé jemnozrnné silicity z jv. okraje CHKO Křivoklátsko z lokalit Vraní skála, Na Čihadle a Hudlice (zbraslavsko-kralupská skupina, tepelsko-barrandienská jednotka) obsahují početné mikrofosílie, které mohou pomoci objasnit dosud ne zcela jednoznačně určený původ proterozoických silicitů. Nalezené fosilní mikroorganizmy aglomerace sinico-řasových porostů, velmi podobné obdobným nálezům v briovérienských ftanitech severozápadní Francie. Indikují vznik silicitů v příbřežních faciiích mělkovodních plošin v nízkých zeměpisných šířkách.
Abstrakt (anglicky)
   Dark grey fine-grained silicites from the Blovice Formation (Kralupy-Zbraslav Group, Teplá-Barrandian zone) contain microscopic organic remains. Thin section from the three localities have been studied: Vraní skála, Na Čihadle and Hudlice, situated at the SE margin of the Landscape Protected Area of Křivoklát. Recovered microfossils represents cyanobacterial and algal agglomerations of organic-walled cooccoid and filamentous microfossils, most probably derived from the coastal facies in low palaeolatitudes. Analogical microfossils are known from phtanites of the Brioverian in NW France. Microfossils help to determine the not yet sufficiently explained origin of proterozoic silicites.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012